Thiết lập cài đặt email trên phần mềm Outlook


13266
Outlook là phần mềm dùng để duyệt mail thông dụng trên hệ điều hành Windows, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt email trên phần mềm này, ở đây sẽ xét 2 phiên bản 2007 và 2013.

Chuẩn bị thông số

Trước khi cài đặt email bạn cần có các thông số sau:
- Email. Vd: name@abc.com
- Password.
- SMTP server. Vd: smtp.abc.com
- SMTP Port. Vd: 25
- IMAP/POP3 Server. Vd: imap.abc.com hay pop3.abc.com (Xem bài viết phân biệt imap và pop3).
- IMAP/POP3 Port. Vd: 110

Các thông số này khi sử dụng dịch vụ email bạn sẽ được nhà cung cấp dịch vụ đưa kèm theo.
Nếu bạn sử dụng các dịch vụ gmail, yahoo thì có thể search trên google các thông số SMTP và IMAP/POP3 của các nhà cung cấp này. Ở đây mình có một số thông số của các nhà cung cấp cơ bản.

Port thông dụng
SMTP AUTH: Port 25 or 587
SMTP SSL: Port 465
SMTP StartTLS: Port 587
POP3 : Port 110
IMAP Port 143
IMAP SSL Port 993
IMAP StartTLS Port 143

Gmail
POP Server: pop.gmail.com
SMTP Server : smtp.gmail.com
IMAP Server : imap.gmail.com
Xem thêm

iCloud
POP Server: mail.me.com (port 110)
SMTP Server : smtp.me.com (port 25)
IMAP Server : mail.me.com (port 143)

Mail.com
POP Server: pop.mail.com
SMTP Server : smtp.mail.com (port 465)
IMAP Server : imap.mail.com (port 993)

Yahoo.com
POP Server: pop.mail.yahoo.com (port 995)
SMTP Server : smtp.mail.yahoo.com (port 465 with SSL)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.com (port 993)

 

Cài đặt trên Outlook 2007

BƯỚC 1: Mở Outlook 2007, chọn Tools -> Account Settings

Cài đặt outlook 2007 bước 1
 
BƯỚC 2: Chọn New để thêm địa chỉ email

Cài đặt outlook 2007 - bước 2

BƯỚC 3: Ở cửa sổ  Auto Account Setup, chọn mục Manully configure server settings or additional server types rồi ấn Next

Cài đặt outlook 2007 - Bước 3

BƯỚC 4: Ở cửa sổ Choose Email service, chọn Internet E-mail, sau đó ấn Next

Cài đặt Outlook 2007 - bước 4

BƯỚC 5: Cửa sổ Internet E-Mail Settings
Điền các thông số đã chuẩn bị ở phía trên vào các ô trống.
Lưu ý username chính là email đầy đủ, vd: name@abc.com
Lựa chọn POP3 hoặc IMAP

Cài đặt Outlook 2007 - Bước 5

BƯỚC 6: Chọn More Settings... Ở góc phải cửa sổ Internet E-Mail Settings

Cài đặt outlook 2007 - more settings

Tab Outgoing Server, chọn mục My outgoing server (SMTP) requires authentication

Sang Tab Advanced, nhớ lưu ý phần Leave a copy of messages on the server,
nếu bạn chọn POP3 thì sau khi tải email xuống máy thì server sẽ xóa các email đó, nếu chọn mục trên thì server sẽ để lại các email này.
- Remove from server after x days: server sẽ xóa email sau x ngày.
- Remove from server when … ‘Deleted Items': xóa email trên server khi email đó bị xóa trên outlook.

Sau khi hoàn tất thì bấm OK.

BƯỚC 7: Kiểm tra các thông số cài đặt
Chọn Test Account Settings, hệ thống sẽ kiểm tra 2 thông số gửi và nhận, nếu cả 2 đều báo completed thì đã hoàn tất, còn nếu có lỗi nào thì phải kiểm tra lại các thông sốc cài đặt đã chính xác chưa.

Cài đặt Outlook 2007 - Bước 7

Sau khi hoàn thành ta nhấn nút Next để kết thúc quá trình cài đặt.
Nếu bạn có nhiều email thì các bước thực hiện cũng y như vậy.
 

Cài đặt trên Outlook 2013

Outlook 2013 mang lại một trải nghiệm trực quan và tiện dụng hơn so với các phiên bản trước đó, về cơ bản cách cài đặt vẫn tương tự. Ta bắt đầu bằng việc khởi động Outlook 2013.
Nếu bạn mở Outlook lần đầu ta sẽ truy cập vào giao diện Welcome 
 
Giao diện Welcome Outlook 2013

Cứ chọn Next.
HOẶC chọn File -> Add account nếu bạn vào thẳng Outlook mà không thông qua cửa sổ Welcome.
 
Outlook 2013 - add account


chọn Yes (thêm tài khoản email), sau đó lại ấn Next.
Tiếp đến ta chọn: Manual set or additional sever types, sau đó ấn Next
 
Cài đặt email trên Outlook 2013

Ở cửa sổ tiếp theo chọn POP or IMAP, rồi ấn Next

Cài đặt Outlook 2013 pop hoặc imap

Đến đây ta sẽ đến các bước cài đặt như ở phần dành cho Outlook 2007 phía trên, bạn bắt đầu xem từ bước 5 của phần cài đặt Outlook 2007 (POP and IMAP Account Settings trên outlook 2013 ứng với Internet E-mail Settings trên Outlook 2007).

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước cài đặt email trên Outlook, nếu có thắc mắc gì trong quá trình cài đặt vui lòng để lại comment bên dưới.

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769