Hướng dẫn Bootstrap responsive menu với sub-menu
Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách tạo menu nhiều cấp (sub-menu) với Bootstrap. Mặc định thì trên bootstrap sẽ kết hợp navbar và dropdown để tạo menu dạng này, nhưng sẽ không tiện khi sử dụng, đồng thời tạo menu đa cấp bằng vòng lặp khi code cũng khá phiền phức. Hiện cũng có khá nhiều thư viện jquery hỗ trợ cho việc này, tuy nhiên mình thấy đa số sử dụng khá phức tạp, đồng thời cũng để mọi người có thêm một lựa chọn.
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769