9870
Các gói email thông dụng được cung cấp từ Microsoft (outlook, live...), Yahoo, iCloud hay Google (gmail) thì hệ thống sẽ tự động điền các thông số cần thiết, quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh chóng.
Riêng đối với email theo tên miền với server riêng hoặc các dịch vụ email khác bạn cần chuẩn bị các thông số sau:
- SMTP (dùng để gửi mail) server
- SMTP port
- SMTP có sử dụng SSL không
- IMAP/POP3 (dùng để nhận mail) server
- IMAP/POP3 port
- IMAP/POP3 có sử dụng SSL hay không
Các thông số này khi đăng ký dịch vụ nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn, hoặc bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp gửi lại nếu để thất lạc.

Chọn loại tài khoản

1. Vào Settings > Mail, Contacts, Calendars. Sao đó nhấn Add Account.
2. Nếu bạn thấy logo dịch vụ mà mình đang sử dụng, hãy chọn và quá trình cài đặt sẽ diễn ra tự động. Nếu không, bạn chọn mục Other.
Email add account
 

Cài đặt email theo quy trình tự động

(Trường hợp bạn sử dụng một trong cách dịch vụ có trong danh sách ở trên, nếu không có bạn hãy kéo đến bước cài đặt bằng tay)
Sau khi bạn chọn được nhà cung cấp email của mình, hãy làm các bước tiếp theo:
1. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
2. Chọn Next và đợi phần mềm Mail xác nhận tài khoản của bạn
3. Chọn các nội dung mà bạn muốn Sync (đồng bộ). Nhấn Save và hoàn tất cài đặt.
 
Chọn nội dung cần đồng bộ
 

Cài đặt bằng tay

Hãy chắc rằng bạn đã chuẩn bị đủ các thông số của dịch vụ email mà mình đang sử dụng (SMTP và IMAP/POP3). Nếu bạn không biết bạn có thể vào đây để kiểm tra hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email cho bạn. Sau đó làm theo các bước sau:
1. Chọn Add Account, chọn mục Other, sau đó nhấn Add Mail Account.
2. Nhập Tên của bạn, địa chỉ email, mật khẩu và mô tả cho tài khoản email này (nếu cần).

Nhập các thông tin của email

3. Nhấn Next. Phần mềm sẽ tự động tìm các thông số cài đặt email cho bạn, nếu bạn sử dụng dịch vụ từ các dịch vụ thông dụng (Microsoft Live hoặc Google apps) thì phần mềm sẽ tự động cài đặt và bạn chỉ cần ấn Done là hoan thành quá trình cài.

Nếu trường hợp phần mềm không tìm thấy thông số, bạn cần nhập thủ công. Bạn làm tiếp các bước sau:
1. Chọn IMAP hoặc POP cho tài khoản mới này. Nếu bạn không chắc về thông số, bạn lên liên hệ nhà cung cấp.
2. Nhập thông tin của Incoming Mail Server (IMAP/POP) và Outgoing Mail Server (SMPT). Lưu ý username của cả 2 thông số này, bạn nên nhập email đầy đủ.
Cài đặt thông số server gửi và nhận
 
3. Nếu các thông số bạn nhập là chính xác, bạn có thể nhấn Save và hoàn tất cài đặt. Nếu chưa chính xác, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại.

Chúc bạn cài đặt thành công.

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769