3623

LIA - Leading International Activation | 5616 người xem | | Rating: 4.5
LIA - Leading International Activation
  • LIA được thành lập bởi đội ngũ sáng lập viên là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y tế, giáo dục… đã có nhiều năm học tập, sinh sống & kinh nghiệm làm việc thực tế với chuyên môn cao tại Đức
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769