25 năm ngày trang web đầu tiên ra đời

21 12 / 2015

5621
Vào ngày 20 tháng 12 năm 1990, nhà khoa học Tim Berners-Lee người Anh đã tạo ra website đầu tiên trên thế giới. Website được thiết kế rất sơ khai và chạy trên máy chủ NeXT của tổ chức nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN). Kỷ niệm này đã đánh dấu một chặng đường rất dài của nền tảng Internet thế giới.
Như một cách để các viện khoa học trên thế giới chia sẻ thông tin, World Wide Web được phát minh vào năm 1989, sau đó ông Berners-Lee đã ra mắt một website đầu tiên cho phép mọi người trên thế giới có thể truy cập vào các nội dung lưu trữ trên máy chủ NeXT. Trang web sơ khai này đã đặt nền móng đầu tiên cho nền tảng Internet khổng lồ ngày nay.
 
Website đầu tiên trên thế giới

Hiện nay, nhà khoa học Tim Berners-Lee đang là người điều hành hiệp hội World Wide Web, ông vẫn đang nổ lực để thúc đẩy việc bảo vệ Internet và các trang web khỏi sự can thiệp của chính phủ.
Trong khi đó, CERN từ tổ chức vận hành mạng Internet đầu tiên hiện đã chuyển hướng thành nơi nghiên cứu về gia tốc hạt, với các kết quả nghiên cứu của mình họ cũng đã góp phần tạo nên những bước đột phá mới trong công nghệ toàn thế giới.

Bạn có thể vào đây để xem website đầu tiên trên thế giới trông như thế nào.

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769